Obchodní podmínky

1. úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmky platí při nákupu v internetovém obchodě www.bylinkovamydlarna.cz. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztah mezi právajícím, na jedné straně a kupujícm na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a zákonem  chraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené  obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)

2. objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.bylinkovamydlarna.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.

b) K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.

c) Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

d) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

e) Storno objednávky lze provést prostřednictvím e-mailu či telefonicky před expedicí zboží

f) Smlouva je uzavírána v českém jazyce

3. cena zboží

Cena zboží je smluvní a konečná.

4. náklady na doručení

a) prostřednictvím České pošty - balík do ruky - 125 Kč

b) osobní převzetí - zdarma

c) prostřednictvím České pošty- převodním příkazem - 60 Kč

5. způsob platby

a) na dobírku

b) bankovním převodem

c) hotově při osobním převzetí

6. dodací podmínky

Zboží odesíláme prostřednictvím České pošty do 5 pracovních dnů.

7. reklamace a záruka zboží

a) na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců

b) záruka se nevztahuje na zboží,které :

- zboží bylo poškozeno nevhodným,nebo neodborným zacházením

- zboží bylo poškozeno přírodním živly

- zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

c) reklamace - kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a informovat prodávajícího o zjištěných závadách

na e-mailovou adresu, poštou, nebo telefonicky

8. zrušení objednávky,odstoupení od smlouvy

a) pokud se zákazník rozhodne objednávku zrušit, musí informovat prodávajícího a ten objednávku bezplatně stornuje

b) kupující má také právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů

c) prodávající vrátí kupujícímu všechny platby spojené s odstoupením od smlouvy

9. ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uschovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

V Janově, 17.6.2015

Сонна

 

Naše bylinná mýdla a produkty vyrábíme v malé chaloupce, která stojí v malebné obci Janov u Hřenska. Všude kolem, nás obklopuje krásná příroda Českého Švýcarska, které je pro svou krásu a čistotu od roku 2000 označeno nejvyšším stupněm ochrany - národní park.

V dobách dávných v 19. století, byla tato oblast vyhlášena svou léčbou respiračních onemocnění, neboť byla považována za vzdušné lázně.